5. תחרות, חדירה ונוכחות: הפעילות הנוצרית והשפעתה בארץ־ישראל

. 5 תחרות , חדירה ונוכחות : הפעילות הנוצרית והשפעתה בארץ ישראל ותיחת שערי הארץ בזכותן של המעצמות ובכוחן נפרצו שעריה של ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה . אך לא תחרות המעצמות על ההשפעה באימפריה העות'מאנית והעניין הגובר והולך במצבו של "האיש החולה על הבוספורוס , " וגם לא הפיכתה של ארץ ישראל יעד למסעות צליינות המונית ולמחקר מדעי היה בהם כדי לחולל שינוי מהותי בפני הארץ . הגורם הראשון לתמורה היה נוכחותם ופעילותם של האירופים בארץ ישראל , אשר מאז שנות העשרים של המאה התשע עשרה הלך מספרם בה וגדל . בראשית המאה התגורר בארץ רק קומץ מזער של נוצרים לא ערבים , בשנות השלושים היה מספרם כמה עשרות , ומקץ דור נוסף הגיע לכמה מאות . ערב מלחמת העולם הראשונה כבר פעלו כארץ ישראל אלפי נתינים זרים נוצרים , והשפעתם על קורות הארץ ועל דפוסי התפתחותה היתה רבה ביותר . כוחם של הנתינים הנוצרים והשפעתם לא עמדו כשום יחס למספרם . מסוף שנות השלושים נפתחו בירושלים — ואחר כך גם בערים אחרות — קונסוליות זרות , והקונסולים אשר צברו עצמה רכה ניצלו את הזכויות שהוענקו להם בתוקף הקאפיטולאציות . תחילה היו מרבית המתיישבים באר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור