נמל יפו בשנת ?.1899? בנייני המכס נבנו בזמנו של אבו נבות, והוא גם חיזק את חומות העיר ואת המזח,