אוכלוסייתה הכללית של עזה במאה התשע־עשרה (אומדנות משוערים)