אוכלוסייתה הכללית של עכו במאה התשע־עשרה (אומדנות משוערים)