אוכלוסייתה הכללית של חיפה במאה התשע־עשרה (אומדנות משוערים)