טבריה, 1858 וצפת, ?.1913? שתי ערי הקודש היהודיות נפגעו קשה ברעש האדמה של שנת ?.1837?