אוכלוסיית בית לחם במאה התשע־עשרה (אומדנות משוערים)