אוכלוסיית חברון ויישובה היהודי במאה התשע־עשרה (אומדנות משוערים)