ב. התפתחותן של ערי הפנים בארץ־ישראל

ב . התפתחותן של ערי הפנים בארץ ישראל חברון ושכם : ערי מחוז פנימיות מלבד ירושלים , היו חברון ושכם שתי ערי הפנים החשובות ביותר באיזור ההר המרכזי של ארץ ישראל המערבית . שתי ערים אלה שימשו מרכזים עירוניים לאזורים כפריים נרחבים מסביבן — חברון שימשה מרכז לאיזור הרי חברון , ושכם היתה מרכז איזור השומרון . בכך דמו חברון ושכם לירושלים , אשר שימשה גם היא מרכז אזורי ליישובים הרבים מסביבה . אולם במשך המאה התשע עשרה קיבלה ירושלים מעמד מנהלי ופוליטי כלל ארצי , ואילו שכם וחברון נשארו ערי מחוז בלבד . העדות הנוצריות , על שלוחותיהן השונות , היו פעילות ביותר בהתפתחותה של ירושלים , אולם בשכם ובחברון פעלו עדות אלה באמצעותם של כמה ענפי מיסיון כלבד , ואילו אוכלוסייה נוצרית מקומית כמעט לא נמצאה בהן , ואם נמצאה היא היתה מועטה ביותר . האוכלוסייה חברון . בראשית המאה התשע עשרה היו בחברון כ 6 , 000 מוסלמים , ובתוספת היהודים הגיעה אוכלוסיית העיר לכ 6 , 500 נפש . בתקופת שלטון המצרים נפגעה חברון מאוד , ובעיקר בעת מרד הפלאחים , במארס . 1834 לא מעט תושבים גויסו לצבא , רבים נהרגו , ורכים נמלטו והגיעו עד לקיר מואב , היא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור