בית־הספר לאמנות "בצלאל" ב־?.1910? הבתים נבנו בשנות השמונים של המאה התשע־עשרה, דוגמה לסגנון הבנייה הערבי החדש בירושלים: בתים שטוחי גגות ומוקפים גדר משוננת, ובחזיתס מרפסות גדולות ועמודים מעוטרים.