אוכלוסיית ירושלים במאה התשע־עשרה (עד ?(1880? לעדותיה הדתיות (אומדנות משוערים)