למטה משמאל: בית־הספר ?>"?מל" נוסד בשנת 1856 ביזמתו של ל"א פרנקל ובחסות אוסטריה. אחרי גלגולים אחדים השתכן המוסד ליד שכונת "מזכרת משה?,"? ושימש מפנה בהתפתחותה של ירושלים היהודית החדשה.