למעלה משמאל, י הכנסייה האתיופית כךנא מהרת ?")?ברית הרחמים?("? נרונכה באפריל 1893 ונבנתה לפי הדגם הרגיל של כנסייה עגולה באתיופיה י קודש הקודשים שוכן בבניין נפרד באמצע הכנסייה, במרכזם של שני מעגלים קונצנטריים המהווים את שני הדולקים האחרים של הכנסייה,