הרובע הנוצרי ואיזור המוריסתאן שבתוכו. כ־25 מבני פאר ומוסדות נוצריים הוקמו ברובע בשנים ?1860-1840? ושינו את קו הרקיע של ירושלים.