שכם, מראה כללי של העיר משנת ?.1858? בתי האבן מכוסי הכיפות אפיינו את הבנייה המקומית.