דיוקנה המשתנה של ארץ־ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית

דיוקנה המשתנה של ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית תרבות , טכנולוגיה ואורח חיים חדירת המערב לארץ ישראל שונה היתה במגמותיה ובהשפעותיה מחדירת המערב לארצות אחרות בלכאנט . היא באה לידי ביטוי בנוכחות גדולה של אירופים ובהתיישבות יהודים , ולא רק בחדירה של הון וידע . חדירה זאת הביאה לתמורות בולטות בנופה של הארץ , בעיקר למן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה . התמורות בלטו בעיקר בנוף העירוני , בבניית שכונות חדשות בסגנון השונה מן המקובל במסורת הדורות . בנופה של ירושלים בלטו המבנים המונומנטאליים , שנבנו בעיקר ביזמת גופים נוצריים שונים ובידי מהנדסים שבאו מאירופה . העילית העירונית הערבית החלה גם היא לבנות בתים בסגנון חדש בירושלים וביפו מחוץ לחומות העיר , תוך שימוש בטכנולוגיות בנייה חדשות . אך תרבות הדיור , אורחות החיים וסגנון הלבוש המתמערבים של העילית העירונית היו משולבים בשמרנות ובמרקם הדתי והחברתי . התמורות בנוף הכפרי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור