למטה: תחנת הרכבת של ירושלים ב־?.1905? כניסת הרכבת לירושלים ב־1892 (תרנ"ב) תוארה כ"קול השופר של ההשכלה?."? "נהמת הקטר?,"? כתב בן הזמן, "היא נהמת נצחון ההשכלה על הבערות?,"? כאשר המסילה והרכבת מחברות את ירושלים לעולם ההשכלה בכוח הקיטור.