למעלה; כרכרות בדרך לחיפה. שירות הובלה סדיר בכרכרות היה פרי יזמתם של הטמפלרים. דרך הכרכרות מיפו לירושלים הוכשרה ב־?1869-1867? ביזמת הסלטאן עבד אל־עזיז והיתה משובשת תדיר.