תנועת אניות הקיטור והמטענים בנמלי ארץ-ישראל, ?1913-1902?