העברת חביות יין מיקבי ראשון לציון לאניות בנמל יפו. האניות עגנו במרחק קילומטר מן השוניות והמטענים הועברו אליהן באמצעות סירות משא (גידמים?.(?