כלכלת ארץ־ישראל במאה התשע־עשרה

כלכלת ארץ ישראל במאה התשע עשרה מאפייני הצמיחה הכלכלית עד שנות השמונים היו התמורות בכלכלת ארץ ישראל מצומצמות למגזרים אחדים ונגעו בחלק קטן בלבד של האוכלוסייה ; רובן נבעו מתהליכים פנימיים בתוך החברה הארץ ישראק ו ין 7 בשק 1 , התקופה 1 לעומת זאת , החלה להסתמן האצה בצמיחה הכלכלית וגידול בתוצר הגולמי לנפש . צמיחה כלכלית זאת נבעה בעיקר מהתמורות שחלו במשק העולמי ומן הגאות הכלל עולמית . מרוץ התחרות האימפריאליסטי לא פסח על ארץ ישראל , אף שזאת לא היתה נקודה חשובה במיוחד מבחינה כלכלית . הסחר הבינלאומי של הארץ הוכפל בתקופה שבין 1900 ל 1913 וזרימת ההון גדלה מאוד , בראש ובראשונה הון יהודי . הברון רוטשילד לבדו השקיע בשנות פעילותו הישירה ומעורבותו בארץ בין 40 ל 50 מיליון פראנק בזהב עד שנת . 1900 חלק ניכר מהון זה הושקע בקניית קרקעות . הצמיחה הכלכלית התאפשרה גם כאשר חברו יחד ביטחון פנימי וסדר ציבורי , עלייה ברמת החיים ופתיחת שערי הארץ לפני החדירה והנוכחות האירופית והיהודית . כלכלת ארץ ישראל היתה כלכלה אחידה , והקבוצות הכלכליות החברתיות מתוך העדות השונות קיימו מגעים והשפעות גומלין בינן לבין עצמן תוך כדי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור