סופן של ארבע מאות שנות שלטון עותימאני וסופו של השלטון המוסלמי בירושלים. ירושלים נכנעה ב־9 בדצמבר, וב־11 לחודש נכנס גנרל אלנבי לעיר ופתח תקופה חדשה בארץ־ישראל.