תקופת סלימאן פאשא ועבדאללה פאשא (1839-1804)

תקופת סלימאן פאשא ועבךאללה פאשא ( 1839-1804 ) יורשי ג'זאר פאשא מבחינתה של ארץ ישראל לא היה מסע נפוליאון בגדר נקודת מפנה , ובוודאי שבעיני בני התקופה לא נראו מאורעות אלה הרי גורל . אדרבה , כשלושים השנים שחלפו ממותו של ג'זאר פאשא ( 1804 ) ועד לכיבוש הארץ בידי המצרים ( 1831 / 2 ) היו במידה רבה המשך לתקופה הקודמת . שנים אלה היו למעשה תקופת מעבר מהתקופה שהתאפיינה בשליטים מקומיים תקיפים דוגמת ךאהר אל עמר למשטר הריכוזי של תקופת הרפורמה . במשך מרבית התקופה שלט הסלטאן מחמוד השני . סלטאן זה חיסל את כוח השפעתם של  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור