"הסלטאן האדום?,"? עבד אל־חמיד השני — סמל העריצות המזרחית — בקאריקאטורה בת זמנו. כל תקופת שלטונו ?(1909-1876)? הסתגר בארמון ילדיז ומשם ניסה לשקם את האימפריה ולהבטיח את שלמותה על־ידי שילוב של עריצות ומודרניזאציה.