תנועת הרפורמה הפנימית באימפריה העות'מאנית

ראשית הרפורמה הפנימית תנועת הרפורמה הפנימית באימפריה העות'מאנית סיוען של מעצמות אירופיות היה אפוא גורם מכריע במאמציהם של שליטי האימפריה העות'מאנית לשמור על שלמות מדינתם . לכך נוספה גם הרפורמה הפנימית . עוד במאות הקודמות הכירו המדינאים העות'מאנים בכך שמוסדות המדינה הישנים התערערו מאוד ונזקקו לתיקון יסודי . במאה השמונה עשרה אכפו הסלטאנים תיקונים אחדים , בעיקר בתחום הצבא , ולשם כך הסתייעו במומחים מאירופה ; אך רוב התיקונים האלה נכשלו , בעיקר משום שקמה להם התנגדות מצד שכבות חברתיות כגון חיל העיקרים , העלמא ( אנשי הדת ) ואחרים , שהיה להן עניין לשמור על המצב הקיים . הסלטאן סלים השלישי שאף לפגוע כזכויות היניצ'רים והוא הקים צבא חדש " ) נט'אמ י ג'דיד , " הסדר החדש , ( אימן אותו וצייד אותו כמתכונת אירופית . אך הסלטאן הודח ונרצח בידי כוחות הריאקציה ותיקוניו בטלו . יורשו , מחמוד השני , חולל תמורה גדולה יותר . באופן שיטתי וזהיר פעל מחמוד השני לקיצוץ סמכויותיהם של התקיפים המקומיים והעביר לצדו את העלמא , וב , 1826 במה שכונה "וקעה ח'וריה" ( המאורע המבורך , ( ערך טבח גדול ביניצ'רים וחיסלם כליל . כך החז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור