של הצבא המצרי לפני חומות עכו, בציור דייוויד רו^רטס משנת ?.1838? חומות העיר שעמדו בפני נפוליאון נכנעו בפני אבראהים פאשא ב־?.1831? בנובמבר 1840 נפגעה עכו, על ביצוריה ונמלה, מהרעשת כבדה של ציי בריטניה ואוסטריה.