מחמד עלי (מימין) ובנו, מפקד צבאו, אבראהיס פאשא (משמאל) ברישומים בני־הזמן. פעמיים (ב־1832 וב־?(1839? הורה שליטה של מצרים לבנו שלא לנצל עד תום את התבוסה הצבאית שנחלו העותימאנים מידו ושלא להתקדם לתוך אנטוליה. אבראהים ירש את אביו בעודו בחיים, ב־?,1848? ומת כחודש לאחר מכן. שנה אחר־כך מת מחמד עלי.