יצירתה של "השאלה המזרחית": 1918-1804

יצירתה של "השאלה המזרחית 1918-1804 : " עלייתה של אירופה הנוצרית בתחילת המאה התשע עשרה היתה האימפריה העות'מאנית בת חמש מאות השנים נתונה בעיצומו של תהליך ממושך של ניוון ושקיעה . לשיא כוחה הגיעה האימפריה במאה השש עשרה , בימי הסלטאן סלימאן המפואר . בזכות כמה וכמה גורמים הגיעה האימפריה למעמדה זה והיתה לאחת הממלכות הגדולות בתולדות האדם . אחדים מן הגורמים היו גורמים חיצוניים , שלא היו תלויים בה עצמה , כגון חולשתן של שכנותיה יריבותיה , הפירוד ששרר בשורותיהן והעובדה שאירופה עסקה אז בעניינים אחרים ; אולם לא במעט נבעה התעצמותה של האימפריה העות'מאנית מחוסנם ומיעילותם של מוסדותיה . התפוררותו של המשטר העות'מאני חלה שעה שבאירופה עברו המדינות השונות למשטר ריכוזי , ותהליכים כלכליים וטכנולוגיים שתורכיה לא נטלה בהם חלק יצרו את עליונותו של המערב בתחומים שונים . תפארתה של האימפריה העות'מאנית , שבעבר הטילה מוראה על אירופה התחילה להתעמעם . המאבק על ההשפעה באימפריה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור