פתח־דבר

פתח דבר כרך זה עוסק בתולדות ארץ ישראל במאה התשע עשרה , הנמשכת מבחינה היסטורית מעבר לגבולות המאה , עד . 1917 מנקודת ראותה של ההיסטוריה של ארץ ישראל יש הרואים את ראשיתה של התקופה הנסקרת בשנת , 1799 שנת מסעו של חיל המשלוח של נפוליאון , אך אירוע זה לא השאיר כמעט את רישומו בתולדות הארץ . אחרים רואים את ראשיתה של התקופה בשנת , 1804 שנת מותו של ג'זאר פאשא שליט עכו , האיש שעצר את חיל המשלוח הצרפתי לפני חומות העיר . ואילו המאחרים רואים את פתיחת התקופה החדשה בתולדות הארץ בכיבושה בידי אבךאהים פאשא . ( 1840 — 1831 ) בעשור השנים של השלטון המצרי חלו בארץ תמורות חשובות , שלא נמחו עם הךסטוראציה העות'מאנית ופתחו פתח לתהליכים רבים שהתרחשו בארץ במשך המאה התשע עשרה כולה . מנקודת הראות של תולדות היישוב היהודי בארץ יש הרואים את תחילת התקופה בשנת , 1777 שנת "עליית החסידים" וראשית גיבושו של " היישוב הישן . " סיומה של התקופה חל עם כיבוש הארץ על ידי בריטניה , כיבוש שבו הגיעו לקצן ארבע מאות שנות שלטון עות'מאני בה . תקופת מפנה רבת פנים זו — רגלה האחת נעוצה עדיין בעברה הימי ביניימי של הארץ ורגלה האחרת ניצבת על מפת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור