תוכן־העניינים

תוכן העניינים פתח דבר ד חלק א : השלטון העות'מאני , קורות הארץ ודמותה 5 ד"ר ישראל ברטל וד"ר יעקב שביט פני התקופה ; מאה של תמורות 11 ד"ר דוד ק ו ש נ י ר . 1 אימפריה שוקעת ונסיונות שיקום וייצוב : האימפריה העות'מאנית . 2 13 1918-1799 ארץ ישראל באימפריה העות'מאנית : קורות הארץ , דפוסי שלטון ומנהל 24 פרוסי שמואל אביצור וד"ר יעקב שביט פני הארץ ויישובה : אוכלוסייה , התיישבות וכלכלה 48 פרוסי יהושע בן אריה . 4 התפתחות הערים בארץ ישראל 67 פרופ אלכס כרמל . 5 תחרות , חדירה ונוכחות : הפעילות הנוצרית והשפעתה בארץ ישראל 109 . . חלק ב : יישוב וחברה עאדל מנאע . 1 החברה הערכית בארץ ישראל , הרכבה וארגונה : המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד 155 י . האוכלוסייה הערבית : חברה , כלכלה וארגו ן . 3 162 התפתחות זהותה התרבותית של החברה הערבית בארץ ישראל . . 4 177 ... מהזדהות כלל איסלאמית לראשית התנועה הלאומית : אתגר ההתמערבות והציונות 185  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור