אפילוג: המתחים הבלתי פתורים

354 | ספרות מבעד לקירות הכיתה להבחנותיהם של חוקרים אלו יש משמעות כשבוחנים את הוראת הספרות ולימודי הספרות בישראל, כפי שעולה מקובץ מאמרים זה . מאמרי השער הראשון מעידים על התמורות בהוראת הספרות בישראל לנוכח מגמות חברתיות - תרבותיות ופוליטיות : מחד גיסא צמצום ניכר של מספר היצירות הנלמדות עם התבססות המגמה להרחיב את מעגל הזכאים לתעודות בגרות ולהפוך את החינוך התיכוני לזכות המוקנית לכול ; מאידך גיסא ויכוחים פוליטיים - חברתיים חוזרים ונשנים על תכולתו של קנון תוכנית הלימודים ועל היוצרים והיצירות שייכללו בו ( ראו מאמריהן של דה - מלאך ושל אדיבי - שושן בשער הראשון ) . המאמרים מעידים כי בשונה מאוסטרליה, הדיון בישראל אינו נסב על שאלת המקומי מול הגלובלי דווקא, אלא על השאלה מהו המקומי ומי נכלל במקומי : המזרחי, האתיופי, האשכנזי, הערבי, הרוסי . גם שם גם כאן סוגיית קולן של תרבויות מהגרות היא בלב הדיון . ברצוננו להרחיב את המבט ולשאול : האם בעידן רווי התקשורת שבו אנו חיים ראוי לגדור את תוכנית לימודי הספרות בטקסט הכתוב בלבד ? באוסטרליה כבר משנות התשעים כרוכים לימודי השפה בלימודי הקולנוע והמדיה החזותית . הזכר...  אל הספר
מכון מופ"ת