13 מפגשים עם ספרים בשלבי ראשית הקריאה

פרק 13 : מפגשים עם ספרים בשלבי ראשית הקריאה | 333 מקריאת ספרים, הבעת רשמים ומתן ביטוי לתובנות בעקבות הקריאה . משרד החינוך משקיע מאמצים רבים בשיפור מוכנות התלמידים לרכישת הקריאה והכתיבה, והדבר בא לידי ביטוי גם בעבודה סביב ספר הקריאה, ומכאן החשיבות שמייחסות מורות וגננות לקריאת ספרים בפני התלמידים ( טל, תשס"ד ) . הקשר בין שפה, מחשבה ורווחה רגשית מעסיק פילוסופים ואנשי חינוך . העיסוק בספר הקריאה מאפשר לאדם לנסח את מחשבותיו בדרך שתהיה ברורה לו ולזולתו, ותורמת להתפתחות יכולותיו התקשורתיות . צלמאייר וקוזולין ( 2019 ) מציגים את גישתו של ויגוצקי, שעסק בקשר שבין שפה וחשיבה וטען שכדי לקדם את הפונקציות המנטליות הגבוהות של התלמידים על המורה לאתגר אותם בתחום ההתפתחות המשוער . תהליך זה כולל שני שלבים : בשלב הראשון הלמידה נושאת אופי חברתי, ובשלבים שלאחר מכן מתקיימים תהליכי התפתחות פנימיים שמאפשרים לתלמיד לרכוש את הפונקציות המנטליות הגבוהות ( קוזולין, 2004 ) . בדרך זו השפה והקריאה מקדמות סדר חשיבה גבוה ( חרמון, 2010 ) . הקריאה והחשיפה למנעד הרגשות המלווים את הקריאה מאפשרות לקורא להגיע לתובנות ולהתוודע ל...  אל הספר
מכון מופ"ת