12 פעילות טרום-קריאה בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי ובמחוז החרדי

פרק 12 : פעילות טרום - קריאה בבתי הספר היסודיים | 313 מקור התומך בלמידה על החגים ועונות השנה, וכן מקור המסייע להקניית ערכים ולמפגש עם התרבות העברית . הספרים שבחרו עובדי ההוראה ללמד משקפים בחירה ערכית מודעת שלהם ואת יחסם אל הספרים כאל כלי עזר לחינוך ערכי של הלומדים ( רוזנטל, 2015 ) . מהתבוננות במקומה של הספרות בתוכניות הלימודים אפשר ללמוד על תפיסתם של קובעי המדיניות באשר לאפשרויות הטמונות בה, בהיבט של קידום תפיסות חברתיות - תרבותיות . בארצות הברית ובאירופה לימודי הספרות הם חלק מלימודי השפה והתרבות במובן הרחב שלהם וכוללים הקניית כישורי שפה ואוריינות, פיתוח הבנת הממד האסתטי ודיונים ערכיים - מוסריים הנובעים מהיצירות ( חסון, תשע"ז ) , אולם בישראל ובמקומות נוספים בעולם המורים מנסים למצוא רעיונות דתיים שיצדיקו את הבחירה ביצירה, בייחוד אם איננה חלק מקורפוס קנוני ( 2011 Van Koeven & Leeman, ) . בתוכנית הלימודים "עברית – שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי - דתי" ( משרד החינוך, התשס"ג ) כתוב : קריאת ספרות יפה בבתי הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות והתנסויות אסתטיות, שבאמצעותן יבינו ...  אל הספר
מכון מופ"ת