11 מועדוני קריאה בבית הספר

282 | ספרות מבעד לקירות הכיתה ספר אינה פרשנות, אלא עבודה תרבותית שבאמצעותה המשתתפות מגלות מי הן : מהם ערכיהן, תקוותיהן ועמדותיהן כלפי דילמות שהספר העלה . הקריאה במועדון היא תהליך של כינון מערכות יחסים בין הקוראת לטקסט, בין הקוראות לבין עצמן, בין הקוראות לסופר ובין הקוראות לעולמות תרבותיים המיוצגים בטקסט . הקוראות במועדון מנכסות לעצמן ספר לצורך דיון במה שמעניין אותן, ומתעלמות מקריאה סמכותית - ביקורתית של מי שנחשבים מבינים בספרות . עבורן הספר הוא עדשה להתבוננות בעולם ובעצמן, וההשתתפות במועדון תורמת לחייהן : הן רוכשות חברות חדשות וזוכות בתמיכה, בפיתוח עצמי ובתחושת של ערך עצמי כקוראות וכנשים . המועדונים הם כלי חברתי בעיצוב וביצירת הזהות החברתית והסדר החברתי - תרבותי של המשתתפות בהם . מועדוני קריאה משמשים כלי להתפתחות מקצועית בסביבות עבודה שונות, למשל : מועדון מורות - קוראות בקנדה ( 2006 Kooy, ) ; מועדון קריאה שנועד להתפתחות מקצועית של ספרנים ( 2013 Smith & Galbraith, ) ; מועדון ספרים של קהילה פרשנית לומדת באקדמיה ( אלקד - להמן, 2018 ) . מועדוני קריאה עשויים לטפח מערכות יחסים בקהילה ובמשפחה...  אל הספר
מכון מופ"ת