9 הוראת ספרות בדרך החקר – תקוות ומציאות

228 | ספרות מבעד לקירות הכיתה ומטרות קצרות טווח ; ( ב ) אתגר ההולם את הידע ואת הכישורים של הלומדים שאמורים להתמודד עימו ; ( ג ) תחושת מסוגלות עצמית המאפשרת השמעת קול אישי, בחירה נכונה, הבעת דעות וכדומה ; ( ד ) מיקוד בהתנסות מיידית כדי שהידע הנלמד יהיה רלוונטי לחיי הלומדים ולאתגר שעימו הם מתמודדים ; ( ה ) אינטראקציות חברתיות של שיח ולמידה עם עמיתים ועם מומחים . תהליכי למידה אלה תורמים להתפתחות כישורים אורייניים כמו הבנת הנקרא, כתיבה ויכולת להמליל מחשבות ורעיונות ( 2011 Guccione, ) . ג׳נינגס ומילס ( 2009 Jennings & Mills, ) איתרו במחקר בן חמש שנים שערכו בכיתות שלמדו בגישות חקר, שש פרקטיקות המשולבות זו בזו בעת למידת חקר : ( א ) דינמיוּת ודיאלוגיוּת ; ( ב ) פרספקטיבות רב - תחומיות ; ( ג ) קשיבות גבוהה והזמנה לחשיבה ולחקירה ; ( ד ) התייחסות ללומדים ויחס חומל ; ( ה ) העצמת יכולת לפעול באופן עצמאי ואחריות חברתית ; ( ו ) רפלקציה וגמישות . כל זאת כאשר המורים והלומדים משלבים את ניסיונם האישי, את סיפוריהם, את הדברים המעניינים אותם ואת זהותם בתהליך החקירה והלימוד . בצד יתרונות הגישה נמצאו במחקרים ...  אל הספר
מכון מופ"ת