תוכן העניינים

שער רביעי – קריאה ועידוד קריאה 11 . מועדוני קריאה בבית הספר | אילנה אלקד - להמן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 12 . פעילות טרום - קריאה בבתי הספר יסודיים בחינוך הממלכתי - דתי ובמחוז החרדי | יעל שגב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 13 . מפגשים עם ספרים בשלבי ראשית קריאה | סיגל חסון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 אפילוג – המתחים הבלתי פתורים | יעל פויס ואילנה אלקד - להמן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 על הכותבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  אל הספר
מכון מופ"ת