ספרות מבעד לקירות הכיתה

קריאה דיאלוג מורה מכון מופ"ת הוראה ולמידה של ספרות בבתי ספר בישראל אילנה אלקד - להמן ויעל פויס ספרות מבעד לקירות הכיתה ספרים פרופ' אילנה אלקד - להמן פרופסור חבר במרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט ומנחה קבוצת עניין במחקר איכותני במכון מופ"ת . פרסמה ספרים ומאמרים בעברית ובאנגלית . מספריה : לבדה היא אורגת – עיונים ביצירת נורית זרחי ( כרמל, 2006 ) ; הקסם שבקשר – אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה ( מופ״ת, 2007 ) ; זהויות ישראליות – בין זר למוכר ( כרמל, 2008 ) . מתחומי מחקרה : ספרות וספרות ילדים, הוראת ספרות זיכרון, תהליכי קריאה של סטודנטים יהודים וערבים, מולטימודליות וספרות, תרומת כלי מחקר הספרות למחקר איכותני . התנסות פרשנות סיפור חשיבה שיחה קריאה הערכה דיאלוג מורה מכון מופ"ת הוראה ולמידה של ספרות בבתי ספר בישראל עורכות שותפות : אילנה אלקד - להמן ויעל פויס ספרות מבעד לקירות הכיתה ספרים התנסות דמות מוטיב פרשנות שמחה חרוז סיפור חשיבה מטפורה שיחה שיר הנאה ספרות מבעד לקירות הכיתה הוראה ולמידה של ספרות בבתי ספר בישראל עורכות שותפות : אילנה אלקד - להמן | יעל פויס אסופה זו היא פרי מחקר שנערך בתמיכת רשות ...  אל הספר
מכון מופ"ת