רשימת המקורות

703רשימת המקורות עגנון, שירה – שמואל יוסף עגנון, שירה, שוקן, תל אביב 1971 . עמיר, בדרך לא סלולה – ישראל עמיר, בדרך לא סלולה , משרד הביטחון, תל אביב 1988 . קרויאנקר וגבע, פרופ׳ ל . פרקש – ליאורה קרויאנקר ורות גבע ( אוצרות ) , פרופ׳ ל . פרקש, 1948 - 1904 : סיפורה של חלוציות מדעית : תערוכה במלאת חמשים שנה למותו , בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי, ירושלים תשנ״ט . על החופש האקדמי – דברים שהושמעו באוניברסיטה העברית בירושלים ביום כ ״ א בטבת תשכ ״ ז ( 67 . 1 . 3 ) , מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשכ״ז . Litvinoff ( ed . ) , The Letters and Papers of Chaim Weizmann – Barnet Litvinoff ( ed . ) , The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Volume XII : Series A, March 1926 - July 1929, Transaction Books, Rutgers University, Israel Universities Press, Jerusalem 1978 . The Hebrew University, Jerusalem – Its History and Development, Third Edition ( Revised ) [ n . p . ] , Jerusalem 1948 . Report of the Survey Committee of the Hebrew University of Jerusalem, Waterlow & Sons, London 1934 . ספרות מחקר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב