מאבק על גבולות האוטונומיה

שער ג : ניהול אוניברסיטת מחקר בארץ קטנה 293 20 ברודצקי ניסה להוביל את האוניברסיטה העברית לפעולה ישראל כולו׳ . על פי תפיסה פוליטית רעיונית מנוגדת ניגוד גמור לזו של ממשלת ישראל, כשקבע נחרצות כי העתיד צופן לאוניברסיטה יחסי עימות ממושכים עם הממשלה בגלל סירובה לנהל הכשרה מסיבית של סטודנטים, או פרולטריון סטודנטיאלי, כהגדרתו, והעמדת מעבדותיה לשירות הממשלה : האוניברסיטה [ העברית ] חייבת להתמודד עם האחריות לסרב להכשיר סטודנט-פרולטר ולהרחיב את שטח המעבדות עבור הנושאים שבהם תלויה התפתחותה של מדינת ישראל, כעת ולעוד זמן רב בהמשך . המשמעות היא מאבק מתמיד מול ממשלת ישראל בהקשר למיקום 21 הפיזי ולעלות של חומרי הבנייה . למול תפיסתו של ברודצקי התארגנה ממשלת ישראל, בראשותו של דוד בן-גוריון, לערוך שינויים מהותיים ביחסי הכוחות המוסדיים שהתקיימו באוניברסיטה העברית . ראשית, הממשלה הטילה מצור כלכלי על האוניברסיטה באמצעות תקנה ממשלתית שקבעה כי תרומה במטבע חוץ תימסר לאוצר המדינה, שהמיר אותה ללירות ישראליות בשער נמוך בהרבה מערכהּהריאלי, כפי שתיאר ברודצקי : למעשה דולרים, לירות שטרלינג וכו׳ נלקחות על-ידי הממשלה והא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב