כינון דפוס הניהול הדואלי

אוניברסיטת-אֵם 282 2 מספר הסטודנטים צמח מ- 1,635 ב- 1948 - 1949 ל- 343,73של פי 4 . 28 ; 3 ב- 1969 - 1970 – גידול של פי 23 . היתרון היחסי של האוניברסיטה העברית בהנהגת הממסד האקדמי בישראל בא לביטויו בשליטה הכמעט מוחלטת בהכשרת תלמידי המחקר בארץ, מאחר שהאוניברסיטאות החדשות עדיין לא הגיעו להבשלה בהכשרת תלמידי מחקר באופן עצמאי . מהעובדה שהסגל האקדמי בארץ היה בעיקרו ישראלי ברור שהאוניברסיטה העברית הייתה המקור העיקרי להכשרת סגל 4 אקדמי לאוניברסיטאות החדשות . 5 תלמידי מחקר בישראל בשלהי שנות השישים תשכ ״ ח תשכ ״ ט 1967 - 1968 תש ״ ל 1968 - 1969 1969 - 1970 937928767האוניברסיטה העברית 433182981הטכניון 6707001מכון וייצמן למדע 73321אוניברסיטת תל אביב 0258אוניברסיטת בר-אילן – – – – – – אוניברסיטת חיפה – – – – – – אוניברסיטת הנגב 2 ׳הסגל האקדמי במוסדות האקדמיים ( תש״ט עד תש״ל ) ׳, השנתון הסטטיסטי לישראל 1971 , מספר ,22 לוח כ / ,23 עמ׳ 564 . 3 ׳תלמידים ומקבלי תארים במוסדות האקדמיים ( תש״ט עד תש״ל ) ׳, שם, לוח כ / ,22 עמ׳ 563 ( להלן לוח כ / 22 ) . 4 בשנת הלימודים תשס״א ( 2000 - 2001 ) קיבלו באוניברסיטא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב