פרשת פיצויי הפרישה לבכירי האוניברסיטה

שער ב : מיסוד ומשבר, 1958 - 1967 259 348 הרקטור נתן רוטנשטרייך פרסם 1967 - 1968 הוא 25 אחוז מהתקציב . הודעה מיוחדת באמצע ינואר 1967 בה הזהיר כי אם יקוצצו 25 אחוז מתקציב 349 היה ברור לרקטור שחבר האוניברסיטה אזי ׳יוטלו בה מומים שלא יירפאו׳ . הנאמנים לא יסכים לאשר שוב תקציב בלתי מאוזן, וגם הממשלה התנגדה לכך . מתברר כי הגירעונות באוניברסיטה תפחו באותה עת לסכום מצטבר של 350 80 מיליון לא״י, מהם 40 מיליון לא״י חובות דחופים שזמן פירעונם קרוב . במארס 1967 הופיעו בעיתונות הכחשות על כוונות הנשיא להתפטר מתפקידו . נמסר כי אילת נבחר באפריל 1966 לשנתיים נוספות על פי בקשתו, 351 הסיבה המרכזית לערעור ובדעתו לשמש בתפקיד עד סוף התקופה . מעמדו של הנשיא הייתה פרסום תחקיר מקיף בעיתון הַ צֹ פֶ ה שכותרתו ׳בזבוז באוניברסיטה העברית׳ . האוניברסיטה שקעה בגירעונות מצטברים שיצרו משבר פיננסי חריף, ו׳עתה מתברר כי בגירעונות העצומים יש חלק נכבד למדי לרוחב הלב והנדיבות אותם גילו כלפי עובדים בכירים של המוסד אשר 352 הבזבוז ניכר פרשו והעניקו להם פיצויים והטבות מעבר לכל יחס מקובל׳ . בכל התנהלות האוניברסיטה, נאמר בתחקיר . כל ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב