חיפוש אחר דרך חדשה

שער ב : מיסוד ומשבר, 1958 - 1967 237 על צורכי המדינה וכי אסור לעמוד ׳עם השעון ביד׳ אלא להבין שזו השקעה 278 בשנת 1965 מספרם של הבוגרים החדשים של האוניברסיטה לטווח ארוך . העברית היה מעט יותר מ- ,1,000 כך שמספר התארים האקדמיים המצטבר שהעניקה האוניברסיטה מאז הקמתה הגיע ל- 10,762 – בהם 1,727 תארי דוקטור לפילוסופיה, לרפואה ולמשפטים ; 4,348 תארי מוסמך ועוד 4,687 279 תארי בוגר . רוטנשטרייך, מאנשי הרוח המובילים באותה עת בארץ, פרסם בעיתון דבר מאמר פרוגרמטי בכותרת ׳על האוניברסיטה העברית׳ על שורשיה הרעיוניים של האוניברסיטה בירושלים . לדבריו, אלה ינקו ממשנתו של פרופסור צבי הרמן שפירא, אשר ראה באוניברסיטה מרכז רוחני שישרת את קיומה ועתידה של התרבות היהודית, ולצד זה נשענו על הרעיונות בחוברת הקצרה אותה פרסמו בובר, וייצמן ופייבל, לפיהם האוניברסיטה היהודית תאפשר להתמודד עם מצוקת הסטודנטים היהודים שסבלו מאפליה והגבלות בחברות בהן חיו . שני יסודות אלה, מרכז רוחני ופתרון מצוקת הסטודנטים, התלכדו עם שאיפות התנועה הלאומית היהודית שתמכה מראשיתה בהקמת בית ספר יהודי גבוה, כך שבקונגרס הציוני הי״ג ( בקרלסבד, 1923 ) ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב