ראשית כהונתו של אליהו אילת

שער ב : מיסוד ומשבר, 1958 - 1967 211 המצב בפקולטות למדעי הרוח, החברה ומשפטים נרשמה בראשית שנות השישים בירושלים עלייה של 50 אחוז במספר הסטודנטים, אולם ׳במדעי הטבע, החקלאות והרפואה – בחצי אחוז ! חוסר האיזון בין הפקולטות 205 בפברואר השונות הוא עקב אכילס של האוניברסיטה העברית בירושלים׳ . 1963 הודיע האדמיניסטרטור יאיר ארן כי השנתיים שקדמו עמדו בסימן של הקפאת התקציב הרגיל של האוניברסיטה ועל כן לא הייתה שום אפשרות להרחבת פעולותיה . אמנם מבחינה מספרית גרידא גדל התקציב הנומינלי בשל פיחות ערך הלירה, העלאות רטרואקטיביות של השכר ותוספות יוקר ושחיקה אינפלציונית ; אולם הגידול הנומינלי, אשר כוסה בחלקו הגדול על 206 ידי הממשלה, הספיק רק כדי לשמר את הקיים . לאחר חילופי הגברי בצמרת השלטון ביוני ,1963 כאשר את מקומו של בן-גוריון שפרש סופית מראשות הממשלה תפס לוי אשכול, גבר לחצם של ראשי האוניברסיטה על הממשלה . הרקטור יואל רקח האשים כי המדיניות הכושלת של הממשלה יצרה פיגור של חמש שנים לפחות בפיתוח מדעי הטבע בארץ, שבעטיו מספר התלמידים במדעי הטבע באוניברסיטה העברית לא גדל מאז שנת 1959 . מספר התלמידים המתקבלים לכ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב