בחירת רקטור ונשיא לאחר בנימין מזר

אוניברסיטת-אֵם 196 לשעבר, שמונתה על ידי ראש עיריית תל אביב מרדכי נמיר, קבעה שיש לפתח אוניברסיטה עצמאית אשר תפעל במרכז הארץ ללא פיקוח האוניברסיטה 155 הביקורת הציבורית שהושמעה כלפי האוניברסיטה על המונופול העברית . שבידיה החריפה, וכעת הצלחתהּבקמפוס גבעת רם נתפסה לעיתים לגנותהּ . ביוני 1961 תקף בועז פוקס, יושב ראש הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה של תל אביב, את מדיניות הממשלה שהעניקה לדעתו שפע תקציבים לניהול האוניברסיטה העברית, הטכניון ומכון וייצמן, ומנעה כמעט לחלוטין הקצבות מהאוניברסיטה בתל אביב, זאת למרות העובדה שמרבית המחלקות באוניברסיטה החדשה הוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה . אוניברסיטת תל אביב הוצגה כמוסד בעל כוח משיכה גבוה לסטודנטים חסרי יכולת ואמצעים כלכליים להתגורר לירושלים, וכן כבעלת תפקיד חשוב בהכשרת מורים וכוח אקדמי מדעי ומקצועי . מכאן קצרה דרכו של פוקס לקביעה : לא ייתכן שמצד אחד נותנת הממשלה תקציבי ענק לאוניברסיטה העברית בירושלים לאחזקת צוות עובדים שינקה כל בוקר את האבק מעל עלי הפילדנדרום בכניסות המפוארות, ומצד שני אינה מאפשרת לאוניברסיטה של תל אביב לרכוש אפילו מרצה אחד חיוני ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב