חגיגות 35 שנה לאוניברסיטה

אוניברסיטת-אֵם 182 גבוהה ובין האוניברסיטה בירושלים . הוא אמר כי ׳יש לפזר את המוסדות להשכלה הגבוהה בכמה מקומות בארץ . על ידי כך אפשר יהיה לאלפי צעירים בתל אביב לזכות בהשכלה גבוהה בעירם, אשר אין ידם משגת ללמוד 114 העיתון דבר ייחד לחגיגת האוניברסיטה כתבה בירושלים או בחיפה׳ . גדולה במוסף סוף השבוע שלו שעסקה בזיכרונותיהם של שבעה פרופסורים שהיו שותפים להקמתה בתקופת טרום העצמאות . העיתונאית והסופרת רות בונדי כתבה על פיק הברכיים שלה בריאיון עם מרטין בובר . בין השאר סיפר לה בובר כי בימים הראשונים צידד חיים וייצמן ברעיון של אוניברסיטה שתתמקד בהוראה וסטודנטים ותשקיע פחות במחקר – עמדה דומה לזו של זאב ז׳בוטינסקי – כדי לספק את צורכי הסטודנטים היהודים שסבלו אפליה קיצונית במוסדות אקדמיים באירופה . בשיחה עם העיתונאי, עלעל שמואל הוגו ברגמן בחוברת שיצאה לטקס הפתיחה של האוניברסיטה בה צוינה העובדה כי קניית אחוזתו של סר גריי היל על ידי ההסתדרות הציונית הניחה את היסודות לבנייה בהר הצופים . ברגמן נזכר כיצד הגיע מפראג כדי לארגן את בית הספרים הלאומי עוד קודם להקמת האוניברסיטה . על טקס הפתיחה ב- 1925 סיפר : חגיג...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב