המשך הצמיחה וביסוס קשרי מדע בין־לאומיים

אוניברסיטת-אֵם 170 מרכזי אחיד למחקר וחינוך חקלאי גבוה בארץ, מהלך שאכן אושר על ידי 72 עוד אושרו שילובו באוניברסיטה הממשלה כשנה אחר כך ( בפברואר 1960 ) . של בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל אביב וכן ייסודו של מכון 73 המכון נפתח שנה לאחר מכן ובראשו לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים . הוצב פרופסור ישראל דרפקין שהגיע לארץ מ- Diego Portales University בצ׳ילה . הלימודים במכון נועדו לבעלי תארים אקדמיים במשפטים ובמקצועות הומניים אחרים, והם נמשכו שנתיים . תקציב המכון עמד על 40 אלף לא״י לשנה ומימנו אותו בחלקים שווים הממשלה והאוניברסיטה . במסיבת עיתונאים לרגל פתיחת המכון הדגיש דרפקין את מצבה המיוחד של קליטת העלייה ההמונית בשנות החמישים וקבע כי משום כך יהיה המכון 74 לקרימינולוגיה מכשיר פעולה חשוב בשטח הנרחב של הפשיעה . בימי כינוסה של ועידת חבר הנאמנים הכ״ב, בסוף מארס ,1959 היה הקמפוס החדש מוקד עלייה לרגל של אישים מכל העולם, בהם אליזבת מלכת בלגיה, שבניין המכון לארכיאולוגיה נקרא על שמה ונתרם על ידי 75 גם אלינור רוזוולט, אלמנתו של נשיא ארצות שוחרי האוניברסיטה בבלגיה . הברית פרנקלין דלאנו רוזוולט, באה לטקס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב