צמיחה אינטנסיבית ומעבר לגבעת רם

אוניברסיטת-אֵם 138 המוסמכים במדעי הטבע, 80 איש . 22 מהם סיימו את הדוקטורט בשנת ,1960 אולם התואר עדיין הוענק להם מטעם האוניברסיטה העברית, על פי 2 המלצת מכון וייצמן . מימוש המשימה הראשונה חייב מאמץ ניכר לגידול של ממש במספר הסטודנטים, שאכן צמח ב- 1958 - 1959 ב- 12 אחוז לעומת השנה הקודמת, לצד פיתוח שטחי הוראה ומחקר חדשים . בתחומי הלימודים שבהם נעשה שימוש במעבדות נאלצה האוניברסיטה להטיל הגבלות על קליטת סטודנטים חדשים בגלל המחסור במעבדות להוראה . בפעם הראשונה החלו להגביל גם את מספר סטודנטים שהתקבלו למגמה המתמטית-פיזיקלית . מספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית בשנים תשי ״ ח ( 1957 - 1958 ) 3 ותשי ״ ט ( 1958 - 1959 ) תשי ״ ח תש י״ ט מדעי הרוח והחברה ( בכלל זה חינוך ) 1,839 2,125 מתמטיקה ומדעי הטבע 824 960 חקלאות 291 310 משפטים 388 335 רפואה ( בכלל זה רפואת שיניים, רוקחות 651 670 ומקצועות מיקרוביולוגיים ) ספרנות 21 20 שירות סוציאלי – 60 סך הכול 014 , 4 480 , 4 בפקולטה לרפואה היה הביקוש גדול פי ארבעה וחמישה ממספר המועמדים . ראשי הפקולטה התנגדו להעדפה מתקנת מכל סוג שהוא לסטודנטים עולים חדשים שכבר הי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב