מאמץ להתחזקות אקדמית ופוליטית

שער א : שנות השיקום, 1948 - 1958 123 בהכשרת סטודנטים, ובחסות קבוצות תורמים מארצות הברית הצליח להקים 76 יוצא אפוא כי תחומים של הכשרת רופאים, ׳עיר מדע׳ מרשימה ברחובות . כלכלנים, גיאולוגים, כימאים, ביולוגים, משפטנים ועוד עשרות מקצועות פרופסיונליים אחרים היו נתונים לשליטה מלאה של האוניברסיטה העברית . רובם של מקצועות אלה נדרשו בדחיפות גבוהה על ידי תאגידי המדינה השונים כדי לשפר את איכות השירותים לאוכלוסייה . במצב זה התמודדה האוניברסיטה עם סוגיה המעסיקה כל אוניברסיטה באשר היא : איזו עזרה חומרית וכמה להגיש לסטודנטים שלה בתקופת לימודיהם . המדובר היה לא רק בסיוע לתלמידים מוכשרים אך בעלי יכולת כלכלית מוגבלת, אלא גם בהכוונה ללימוד מקצועות מועדפים, או כלשונו של הנשיא מזר : פרסי-לימוד ובייחוד פרסי-מחקר הם גם מכשיר חשוב לשם הכוונת תלמידים לקראת מקצועות שהאוניברסיטה מעוניינת בהתפתחותם, בין בגלל צרכי היישוב, בין בגלל צרכי האוניברסיטה עצמה לשם חינוך דור שני של מורים וחוקרים ובין בגלל חשיבות המקצוע לשם עיצוב 77 דמותה הרוחנית של המדינה . למטרות הכוונה אלה הוקמה מערכת מורכבת בה חודשו כלל הפרסים שהיו נהוגים...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב