התבססות כמוסד עליון לחינוך גבוה

אוניברסיטת-אֵם 90 ויותר התפשטה ההכרה בחוגים רחבים בייעוד האוניברסיטה כמרכז המדעי והרוחני של העם היהודי ו׳כבית היוצר של ערכים בני-קיימא בתקופה ההיסטורית של התקומה הלאומית והתרבותית׳ . בד בבד חלה מידה הולכת וגוברת של התחזקות האוניברסיטה בארץ, בייחוד בכך שביססה את מעמדה ׳כמוסד עליון לחינוך גבוה של מדינת ישראל, שרב חשיבותו בבניין הארץ, פיתוחהּוביסוסהּ, ובהכשרת כוחות אינטלקטואליים שיעצבו את דמותם 5 מעמד ואופיים של חיינו הלאומיים ורמתם התרבותית והרוחנית׳ . האוניברסיטה העברית התחזק התחזקות ניכרת שבאה לידי ביטוי בתקציבי האוניברסיטה ובהקצאת שטח הקרקע בגבעת רם לבניית הקמפוס . בתקציב השוטף של 6,500,000 לא״י שנקבע לשנת הלימודים 955 - 956 שולב מענק ממשלתי בסך 6,000 ,0 לא״י, ומהעודפים של הממשלה הובטח לאוניברסיטה ולטכניון עוד תוספת של 950,000 לא״י . בנוסף לאלה נקבע כי הממשלה תעמיד לרשות האוניברסיטה הלוואה של 500,000 לא״י לצורך הבנייה בקמפוס . התוצאה תהיה כי האוניברסיטה תסיים את פעילותה באותה 6 שנה ללא גרעון . מזר הדגיש את האהדה והדאגה לאוניברסיטה בחוגי הממשלה והכנסת ובחוגים רחבים של הציבור הישראלי, ו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב