ראשית תקופת בנימין מזר כנשיא ורקטור

אוניברסיטת-אֵם 82 לתפקיד הנשיא . הראשונה, סילבר התנגד למשא ומתן של ממשלת ישראל עם ממשלת גרמניה המערבית על הסכם השילומים, ומתח בפברואר 95 00 ביקורת פומבית על ׳ממשלת בן-גוריון, הכופה את תכניותיה על ישראל׳ . השנייה, התחולל ביניהם מאבק סביב הגדרת מעמדה של ההסתדרות הציונית באמריקה לאחר הקמת המדינה . בראיון מקיף שהעניק סילבר בספטמבר 95 קבע כי ׳ראש הממשלה מר בן-גוריון השתמש בטכסיס של דלדול ערך ההסתדרות הציונית באמריקה . דומה, שהתקפותיו השיטתיות נגד הציונים האמריקנים היו לא דבר שבמקרה, אלא תוצאה של תכניתו המופנית נגד התנועה הציונית . קיוויתי שבסוף יכיר במשגה שהוא עושה במדיניות כזו ושישנה אותה, אבל לדאבוני, עמדתו בכנסת לגבי תכנית ה״סטאטוס״ 0 סיבה שלישית נגעה לאפשרות להסתדרות הציונית אינה אות לטובה׳ . כי השתקעותו בישראל עלולה לפגוע בשלטון מפא״י ולערער אותו . סילבר נתפס כמקורב למפלגת הציונים הכלליים ובעל יכולת להיות למנהיגהּ בניסיונותיה לכבוש את השלטון . בראשית שנות החמישים הציונים הכלליים הסתמנו כמתחרים העיקריים של מפא״י : בבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות שנערכו בנובמבר 950 הם זכו ב- 5 . 4 אחוז...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב